Furnizorii terți

Publicare: 10.06.2020

În vigoare: 10.06.2020 - până în prezent

Pentru a face posibilă furnizarea Serviciilor și pentru a susține dezvoltarea continuă a acestora, vom putea contracta furnizori terți. Acest document prezintă informații importante despre identitatea, locația și rolul fiecărui furnizor terț.

Ce este un furnizor terț?

Furnizorii terți au calitatea de persoane împuternicite de către operator conform articolului 28 din Regulamentul general privind protecția datelor. Furnizorii terți prelucrează datele în numele nostru și în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu noi.

Înainte de a contracta un furnizor terț, depunem eforturi rezonabile pentru a stabili dacă acesta oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor să respecte cerințele prevăzute de legislația în vigoare cu privire la securitate, confidențialitate și protejarea drepturilor persoanei vizate.

Furnizorul Locația Rolul
Dublin, Irlanda
Servicii cloud; Analiză statistică
Hotjar
St. Julians, Malta
Instrument de analiză și feedback folosit pentru a analiza comportamentul utilizatorilor și a optimiza experiența de utilizare
Slack
San Francisco, USA
Instrument intern de comunicare
Paylike
Aarhus, Danemarca
Procesator de plăți
xServers
București, România
Găzduire web (server hosting)

Modificări

Vom putea modifica furnizorii terți pe care îi angajăm în funcție de nevoile Serviciilor și de modul în care evoluează activitatea noastră. Vă vom notifica cu privire la contractarea unui nou furnizor terț conform obligațiilor asumate în baza Contractului și vom posta orice modificare aici.