Companie

Guvernul României finanţează toate programele operaţionale şi majoritatea proiectelor cofinanţate de Uniunea Europeană în România. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Smart Start-up: Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up este un proiect integrat de susținere a înființării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest în domeniul științelor exacte, cu accent pe IT.
Proiectul propune formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest a 330 de persoane; stagii de practică în intreprinderi pentru 52 de persoane a căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare; finanțare a 52 planuri de afaceri; servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru cele 52 de afaceri finanțate precum și monitorizare dezvoltării afacerilor finanțate). Proiectul Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană și este implementat de către Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Interlog COM S.R.L.

Proiectul în cifre: 

  • Valoare totală proiect: 12.903.549,41 lei 
  • Finanțare nerambursabilă: 12.772.908,97 lei 
  • Perioada de implementare: 11.01.2018 – 10.01.2021 (36 luni) 
  • Nr. de locuri de muncă nou-înființate: minimum 104 
  • Nr. de persoane care beneficiază de formare antreprenorială: 330 
  • Întreprinderi finanțate: 52


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Interlog Com SRL are rolul de Partener în cadrul proiectului, cu o vastă experiență în dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului ca opțiune în carieră, promovarea creării de afaceri și de activități pe cont propriu ca mijloace de stimulare a dezvoltării locale și coeziunii sociale, promovarea oportunității în rândul persoanelor care doresc să își înființeze afaceri de a-și utiliza competențele și de a-și crea propriul loc de muncă. Interlog Com SRL deține o experiență de activitate de peste 17 ani, este furnizor de formare profesională autorizat în programe de inițiere „Competențe antreprenoriale” din 2011 și desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management.

Valoarea adăugată a parteneriatului constă în reunirea experiențelor partenerilor, fiecare dintre aceștia având o misiune relevantă pentru obiectivele proiectului și un rol semnificativ în dezvoltarea unui program integrat de susținere a înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest, destinat creării de noi locuri de muncă durabile. Poziționarea geografică a partenerilor în Regiunea Vest va permite promovarea proiectului la scară largă, selectarea membrilor grupului țintă din toate județele regiunii Vest și dezvoltarea de start-up-uri și crearea de locuri de muncă în toate județele regiunii.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Universitatea de Vest din Timișoara are rolul de Lider în cadrul proiectului și își propune să dezvolte un proiect viabil care să răspundă priorităților de dezvoltare ale Regiunii de Vest, cu capacitate de intervenție în toate județele Regiunii Vest. Universitatea de Vest din Timișoara a manifestat și manifestă interes în vederea sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului, a mediului de afaceri în Regiunea de Vest, rol asumat prin Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională 2016-2020. Contractele încheiate de UVT cu instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi cu agenţii economici vizează stimularea culturii antreprenoriale în formarea profesională şi popularizarea ştiinţei în mediul socio-economic.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României