Condițiile de expediere

Publicare: 16.07.2020

În vigoare: 16.07.2020 - până în prezent

Serviciile au fost proiectate pentru a vă oferi instrumente de comunicare adaptate nevoilor mediului juridic. 

Acest document reprezintă un supliment la Contractul dintre noi și dvs. și stabilește condițiile în care puteți utiliza funcția de adăugare a fișierelor în Secțiunea Oficial a Dosarelor Noletter. Termenii cu majusculă folosiți și nedefiniți, au semnificația prevăzută în cadrul Condițiilor generale de utilizare.

1. Ce înseamnă adăugarea unui fișier în Secțiunea Oficial?

Adăugarea unui fișier în Secțiunea Oficial presupune comunicarea acestuia în afara Serviciilor, către o adresa de e-mail aleasă sau indicată de către dvs. E-mailul va fi compus din Adresa de înaintare (astfel cum este ea descrisă în cadrul Politicii de confidențialitate) și fișierul atașat. Comunicarea se va realiza de pe o adresă de e-mail asociată Serviciilor, la solicitarea dvs.

Comunicarea documentelor se poate realiza și programatic, către destinatarii care oferă această posibilitate.

2. Cine poate adăuga fișiere în Secțiunea Oficial?

Pentru a putea adăuga un fișier în Secțiunea Oficial a unui Dosar Noletter trebuie, în mod cumulat:

– să aveți calitatea de Autor (să fiți utilizatorul care a creat Dosarul) sau Administrator (Dosarul să fi fost distribuit către dvs. în această calitate) al Dosarului respectiv;

– să aveți calitatea de Profesionist confirmată cu succes;

– să vă exprimați acordul cu privire la aceste Condiții de expediere.

3. Ce fișiere pot fi adăugate în Secțiunea Oficial?

Fișierele adăugate în Secțiunea Oficial pentru a fi comunicate prin e-mail trebuie să întrunească următoarele condiții:

– să aibă o dimensiune maximă de 10 MB;

– să fie de tipul .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .zip, .rar, .mp3, .mp4, .ppt, .ppt, .xxl, .xlsx, .p7s, .p7m, .key sau .pages.

Caracteristicile fișierelor care pot fi comunicate programatic sunt prevăzute de la caz la caz, în funcție de cerințele destinatarului.

Fișierele comunicate către o adresă de e-mail asociată unei instanțe de judecată pot fi supuse unor condiții suplimentare. Trebuie să consultați pagina de contact a instanței respective pentru a afla informațiile relevante cu privire la comunicarea fișierelor către acea instanță.

4. Destinatarii

Destinatarul este o instanță de judecată

Dacă ați indicat un Număr unic de înregistrare pentru Dosarul dvs. și am reușit să sincronizăm datele acestuia cu Portalul, vă vom sugera destinatarul fișierelor dvs. ca fiind cea din urmă instanță pe rolul căreia Dosarul figurează în cadrul Portalului. De asemenea, vă vom sugera adresa sau adresele de e-mail publicate de către acea instanță în cadrul paginii sale de contact de pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Adresele de e-mail sugerate în cadrul Serviciilor au doar scop informativ. Depunem eforturi rezonabile pentru actualizarea adreselor de e-mail pe care le sugerăm și nu ne asumăm alte angajamente cu privire la acestea. Puteți verifica oricând exactitatea acestor informații, accesând pagina de contact a instanței respective.

Pentru că unele instanțe de judecată au mai multe adrese de e-mail publicate (de exemplu: câte o adresă de e-mail pentru fiecare secție), trebuie să alegeți și să confirmați adresa de e-mail către care doriți să aibă loc comunicarea.

Dacă instanța destinatară a indicat o adresă de e-mail specială pentru automatizarea comunicărilor sau a pus la dispoziție un mijloc programatic pentru comunicarea documentelor, veți avea posibilitatea să solicitați comunicarea documentelor către adresa de e-mail publică a instanței respective.

Vă recomandăm ca toate documentele comunicate instanțelor de judecată să fie semnate utilizând o semnătură electronică calificată. Lipsa semnăturii aplicate conform prevederilor legale poate atrage nulitatea cererilor adresate instanței.

Alți destinatari

Aveți tot timpul posibilitatea de a alege unul dintre destinatarii pe care îi sugerăm sau puteți indica chiar dvs. numele/denumirea și adresa de e-mail a unui alt destinatar.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită destinatarilor către care ne solicitați să comunicăm fișierele dvs. Nu avem niciun fel de control asupra adreselor de e-mail pe care le indicați și nicio variantă de a stabili dacă destinatarii au implementat măsuri corespunzătoare de protecție a datelor. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere cu privire la modul în care destinatarii către care ne solicitați să transferăm datele dvs. prelucrează aceste date.

5. Cum pot verifica data la care a avut loc comunicarea?

De fiecare dată când adăugați un fișier în Secțiunea Oficial, simultan comunicării e-mailului către destinatar, o copie a acestuia (compusă din Adresa de înaintare și fișier) va fi trimisă pe adresele de e-mail atașate conturilor Noletter ale tuturor Administratorilor Dosarului, precum și Autorului Dosarului. Acest e-mail v-a purta mențiunea “COPIE” și nu va include mecanismele de confirmare a primirii.

În cazul comunicării fișierului către adresa de e-mail specială pentru automatizare sau prin metoda programatică, veți primi același e-mail, cu mențiunea “Automatizare”.

Cu această ocazie, aveți posibilitatea de a verifica exactitatea datelor incluse în cadrul Adresei de înaintare, precum și dacă fișierul este corect atașat. 

În cazul în care ați detectat o problemă sau eroare în cadrul comunicării, trebuie să ne contactați de îndată atât pe noi cât și pe destinatarul comunicării.

6. Cum știu când a ajuns comunicarea?

Confirmarea primirii comunicării poate avea loc în două moduri:

– Automat: odată cu deschiderea e-mailului de către destinatar, cu ajutorul unei tehnologii numite pixel tracking, despre care puteți afla mai multe aici.

– Manual: prin apăsarea butonului de confirmare de către destinatar, inclus în fiecare comunicare.

După ce primirea comunicării a fost confirmată, veți avea posibilitatea să descărcați Confirmarea de primire. 

Confirmarea de primire include date precum: 

– persoana care a solicitat comunicarea (Expeditorul)

– destinatarul comunicării

– data la care a avut loc comunicarea (Data expedierii)

– data la care e-mailul a fost deschis și/sau data la care a fost apăsat butonul de confirmare inclus în cadrul comunicării

– numele fișierului comunicat

– datele necesare pentru validarea integrității fișierului cu ajutorul blockchain-ului.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în ceea ce privește actele de procedură trimise instanțelor prin e-mail, singura dovadă acceptată de lege pentru a proba momentul la care un anumit act a fost primit de instanță este mențiunea datei și orei primirii e-mailului, atestată de calculatorul instanței.

7. Blockchain

Adăugarea unui fișier în Secțiunea Oficial presupune generarea hash-ului fișierului folosind funcția criptografică SHA-256 și inserarea acestui hash în cadrul unei tranzacții pe blockchain-ul Stellar

Folosim tehnologia blockchain pentru a vă oferi dvs. și oricărui terț interesat posibilitatea de a verifica integritatea fișierelor adăugate în Secțiunea Oficial, fără niciun fel de costuri adiționale. Credem că această soluție este potrivită din punct de vedere al securității și confidențialității datelor. Nu înregistrăm și nu accesăm niciodată conținutul fișierelor cu ocazia înregistrării pe blockchain. De asemenea, înregistrarea nu va putea fi folosită pentru a recrea conținutul fișierelor sau pentru a reconstitui orice fel de date personale. Datele necesare sunt înregistrate în cadrul unui blockchain public, astfel încât dvs. și orice persoană care deține o copie a fișierului veți putea să îi verificați integritatea. Rețineți faptul că, pentru a demonstra cu succes integritatea unui fișier, trebuie să aveți acces la o copie nealterată a acestuia. 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, la momentul actual, legislația din România nu reglementează utilizarea tehnologiei blockchain și nu conferă o valoare juridică directă aspectelor descrise mai sus.

8. Cum pot ștergere un fișier din Secțiunea Oficial?

Nu veți putea șterge fișiere individuale din Secțiunea Oficial. Această secțiune are rolul de a ține evidența documentelor comunicate la dosarul instanței sau altor destinatari. Dacă aveți calitatea de Autor, puteți să ștergeți oricând Dosarul, accesând opțiunile disponibile în cadrul listei de dosare. Ștergerea Dosarului implică ștergerea tuturor datelor asociate acestuia, inclusiv fișierelor din cadrul Secțiunii Oficial. 

9. Neangajarea răspunderii

Nu ne asumăm răspunderea cu privire la netrimiterea, imposibilitatea trimiterii sau trimiterea cu întârziere a comunicării și nici cu privire la pierderea totală sau parțială a datelor din cadrul acesteia, în toate cazurile în care culpa vă revinde dvs. sau destinatarului. De exemplu, nu vom răspunde dacă ne solicitați comunicarea către o adresă de e-mail greșită sau invalidă sau dacă sistemele destinatarului nu sunt apte să primească sau să interpreteze datele trimise sau determină coruperea acestora. 

10. Modificarea acestor Condiții

Vom putea aduce modificări prezentelor Condiții de expediere conform celor prevăzute în cadrul Condițiilor generale de utilizare pentru modificarea Contractului.